Nasze placówki

Pod Szyldem „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców działa 7 sklepów  branży spożywczej  położonych w różnych częściach miasta oraz Zakład Piekarski i  Ciastkarski.