Członkowie

Spółdzielnia zrzesza aktualnie 94 członków.


Zatrudnia 47 osób oraz kilkunastu uczniów w zakresie przyuczania do zawodu w piekarni oraz ciastkarni oraz jako sprzedawca.

W Spółdzielni  działają związki zawodowe.

Spółdzielnia zrzeszona jest w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców Społem w grudniu   2018 roku Spółdzielnia poddana została lustracji prowadzonej przez niezależnych lustratorów.