Rada nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Zofia Kadeja,

Zastępca Przewodniczącej - Pani Piła Teresa

Sekretarz rady - Pan Jerzy Uchto

Członkowie rady:

1.Pani Ewa Nowaczek ,

2. Pan Ryszard Łanecki